Onze pedagogie

Deskundige in het aanleren van talen aan jonge kinderen, heeft Tradanim een unieke en doeltreffende methode uitgevonden ! Hierbij uitleg in het kort : het is een leuke, mondelinge, dynamieke, positieve, spiraalvormige methode maar telkens geschikt aan de behoeften van iedereen !

ONS DOEL ?

Kinderen motiveren en hen aanzetten om andere talen te leren, mogelijkheden geven om zich spontaan uit te drukken, het respect  van anderen aanleren, hun  nieuwsgierigheid laten groeien, hun een belangstelling voor het cultuur van de doeltaal wekken,… en vooral bijdragen tot hun personele ontwikkeling !

Wij motiveren de kinderen, geven hen zin om met anderen in een andere taal te spreken en dit, dankzij verschillende aanleringstechnieken en vooral door het schenken van aandacht aan ieder kind.